Jong VLD niet gelukkig met consensuskandidaat en aanstelling coaches

Jong VLD heeft bedenkingen bij de zoektocht naar een consensuskandidaat door de partijtop om Open Vld te gaan leiden. De jongerenafdeling ziet meer heil in een intern debat. Ook de aanstelling van verschillende coaches wordt niet unaniem op applaus onthaald. Na de verkiezingen moeten die functies opnieuw worden opengesteld, vindt Jong VLD.

Begin december verkiezen de leden van Open Vld een nieuwe voorzitter als opvolger van Alexander De Croo, die intussen vicepremier en minister van Pensioenen werd. Op voorstel van interimvoorzitter Guy Verhofstadt keurde het partijbestuur een aantal interne hervormingen goed. Het dagelijks bestuur wordt aangevuld met vier mensen die de nieuwe partijvoorzitter zullen bijstaan.

Jong VLD is ongerust over de gang van zaken. "Los van de mensen in kwestie, is het niet aan een ad interim bestuur om beslissingen te nemen met een impact op langere termijn, reageert jongerenvoorzitter Frederick Vandeput. "Hun kerntaak moet zijn de voorbereidingen te treffen om de leden een nieuwe voorzitter en een nieuw partijbestuur te laten kiezen. Niet om er zelf een te kiezen".

Ook de zoektocht naar een consensuskandidaat voor het voorzitterschap, doet vragen rijzen bij de jonge liberalen. Ze vergelijken die gang van zaken zelfs met de aanstelling van een "nieuwe grote leider" bij de communistische partij in Peking.

"Het geloof in interne democratie boven dictatoriale beslissingen in wat Open Vld onderscheidt van andere partijen. Zeker een partij in crisis moet zich consequent aan haar overtuigingen houden en mag het debat niet uit de weg gaan", vindt voorzitter Vandeput. Hij merkt op dat de vorige verkiezingen met het bijhorend debat, toen De Croo aan het langste eind trok, een nieuwe dynamiek en dito (tijdelijk) elan op gang brachten.

Wel tevreden is Jong VLD dat er een nieuw ideologisch congres komt. "Hoog tijd om terug te keren naar het eigen verhaal", luidt het. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud