Kamer bespreekt opgevoerde strijd tegen schijnzelfstandigheid

De plenaire Kamer heeft het wetsontwerp besproken dat het mogelijk maakt schijnzelfstandigheid verschillend aan te pakken afhankelijk van de sector. Later op de dag volgt de stemming. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez benadrukte dat sommige kmo's in bepaalde sectoren "smeken om een oplossing" omdat ze in de problemen raken door concurrentievervalsing.

De tekst voorziet dat de betrokken sectoren in de komende maanden zelf voorstellen mogen doen om snel en op maat te kunnen werken. Bepaalde sectoren zijn volgens de staatssecretaris vragende partij voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. In bepaalde gevallen liggen de prijzen bij de concurrentie immers tot 40 procent lager, lichtte Crombez toe.

Bedoeling is de strijd nu aan te scherpen. Dat gebeurt dus verschillend naargelang de vaak erg uiteenlopende sectoren. Ze moeten zelf de criteria bepalen op basis waarvan schijnzelfstandigheid kan worden opgespoord. Die criteria worden nadien in een koninklijk besluit gegoten. De schoonmaaksector, de transportsector en de sector van bewaking en toezicht worden sowieso onder handen genomen. Sectoren die niet kampen met zware concurrentie als gevolg van schijnzelfstandigheid, zijn niet betrokken.

Na de goedkeuring van het wetsontwerp in de ministerraad stelde de staatssecretaris dat de betrokkenen vaak uit het buitenland komen, en dan vooral uit Roemenië en Bulgarije. Voor werknemers uit beide landen is de Belgische arbeidsmarkt immers nog dicht, wat via (schijn)zelfstandigheid omzeild kan worden. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud