Kamer bespreekt overgangsmaatregelen pensioenhervorming werknemers

De Kamer heeft vrijdagmorgen een reeks overgangsmaatregelen bij de pensioenhervorming voor werknemers besproken die het parlement eind vorig jaar goedkeurde. De stemming over het wetsontwerp van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne vindt later op de dag plaats, na het vragenuurtje.

Op 28 december keurde het parlement in spoedtempo de pensioenhervorming goed die de regering overeenkwam. De krachtlijnen daarvan zijn het optrekken van de leeftijd voor vervroegd rustpensioen van 60 naar 62 jaar in 2016 en de geleidelijke stijging van de duur van de loopbaan tot 40 jaar. Toen werd beslist dat er overgangsmaatregelen zouden worden genomen. Het zijn die ingrepen die de Kamer later op de dag normaal gezien goedkeurt.

De hervorming bepaalt onder meer dat wie dit jaar net niet aan de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voldoet en onder de oude regeling op één, twee of drie jaar van zijn vervroegd pensioen stond, onder de nieuwe regeling in een aantal gevallen drie, vier of vijf jaar langer zou moeten werken dan voorzien. Daarom wordt voor sommige personen die eind 2012 tussen 57 en 61 jaar oud zijn, het aantal bijkomend te werken jaren beperkt tot twee.

De wettekst voorziet ook dat het bijzonder pensioenstelsel voor beroepsjournalisten toch wordt behouden. Bij de initiële hervorming werd het afgeschaft. De redenering was dat het verlieslatend was, maar dat bleek niet te kloppen. Daarom wordt het na overleg met vakbonden en werkgevers alsnog behouden. Het zal geen wijzigingen ondergaan, zolang uit een jaarlijkse rapportage blijkt dat het niet in het rood dreigt te gaan.

De minister kondigde nog aan dat de ministerraad maandag in eerste lezing een wetsontwerp goedkeurde met daarin de overgangsmaatregelen voor de ambtenaren. Na het reces komt de tekst naar het parlement. In september wil Van Quickenborne de discussie over de pensioenbonus binnen de regering behandelen, om zo tijdig duidelijkheid te verschaffen. Het huidige systeem van de bonus loopt eind 2013 af. (NICOLAS LAMBERT)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud