Kamer: commissie keurt mogelijkheid woonverbod pedofielen unaniem goed

De Kamercommissie Justitie heeft dinsdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor rechters de mogelijkheid krijgen pedofielen een woonverbod op te leggen. Het komt diezelfde rechters toe te bepalen voor welke zone het verbod precies geldt. Daarbij moet worden gekeken naar de bescherming van het slachtoffer, maar ook naar de resocialisatiemogelijkheden voor de dader.

Vandaag schrijft het Strafwetboek voor dat rechtbanken aan wie zedenfeiten tegen minderjarigen heeft gepleegd, een verbod kunnen opleggen bepaalde beroepen of activiteiten uit te oefenen of deel uit te maken van bepaalde organisaties. Nadat hij een straf heeft uitgezeten, kan een veroordeelde pedofiel echter zonder meer gaan wonen in de gemeente, of zelfs de straat, waar hij zijn slachtoffer(s) heeft gemaakt.

Het goedgekeurde wetsvoorstel biedt rechters de mogelijkheid pedofielen bij een veroordeling een verbod op te leggen in een bepaalde zone te wonen of te blijven in de buurt van het slachtoffer. De rechter moet de duur van het verbod bepalen. Dat kan gaan van één tot twintig jaar. Omdat de situatie van de veroordeelde kan veranderen, of dat het slachtoffer kan verhuizen, kan de strafuitvoeringsrechtbank de duur van het verbod verminderen, wijzigen, aan andere regels onderwerpen of beëindigen.

De wettekst is een uitloper van de bijzondere commissie 'Seksueel Misbruik', die het levenslicht zag nadat enkele ophefmakende pedofiliezaken in de kerk aan de oppervlakte kwamen. Een eerste reeks wettelijke aanpassingen raakte eerder al gestemd.

De tekst die dinsdag langs de bevoegde commissie passeerde, gaat ruimer dan enkel het woonverbod. Iedereen keurde hem goed. De meerderheidspartijen, die het voorstel indienden, schaarden zich ook achter een aantal amendementen van N-VA, die veeleer op de procedure betrekking hebben. De plenaire Kamer moet het voorstel nog goedkeuren. Een deel ervan verhuist nadien naar de Senaat.

(LOD)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud