Kamer creëert wettelijk kader voor Belgische covered bonds

De Kamer heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd die de invoering van Belgische covered bonds mogelijk maken en de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële markt vergemakkelijken. De meerderheid en de groenen keurden de teksten goed, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen. Ook deze ontwerpen worden morgen in de plenaire Senaat behandeld.

Het eerste wetsontwerp schept het wettelijk kader voor de uitgifte van covered bonds (gewaarborgde obligaties) door kredietinstellingen. België is het enige Europese land dat nog niet over zo'n kader beschikt. Het ontwerp moet financiële instellingen en kredietinstellingen meer mogelijkheden geven hun activa aan te wenden om zich te financieren. De portefeuilles aan kredietvorderingen zoals bedrijfskredieten, consumentenkredieten en hypothecaire leningen zijn vaak hun belangrijkste en grootste actief bestanddeel. Naar aanleiding van de financiële crisis onstond het besef dat het mobiliseren ervan belangrijk is om stabiele financieringen te bekomen.

Het tweede ontwerp stelt de financiële instellingen onder meer in staat hun kredietvorderingen rechtstreeks als waarborg aan te wenden bij hun eigen financieringstransacties, hun kredietvorderingen nuttig aan te wenden voor de uitgifte van Belgische covered bonds en hun kredietvorderingen anders aan te wenden om liquiditeiten te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om de uitgifte van asset backed securities om fondsen te mobiliseren bij de Europese Centrale Bank. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud