Kamer keurt nieuw beschermingsstatuut wilsonbekwame personen goed

De plenaire Kamer heeft unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat een nieuw beschermingsstatuut invoert voor wilsonbekwame personen.

Vanaf wanneer iemand meerderjarig is, wordt hij juridisch zelfstandig. Vanaf dan kan je contracten afsluiten, een bankrekening openen, financiële transacties verrichten, enzovoort. Voor een pak mensen is dat echter niet het geval. Steeds meer mensen zijn bijvoorbeeld geestelijk onbekwaam omwille van dementie. Ze zijn niet in staat hun belangen te behartigen en worden bijgestaan door familie.

Indien er geen familie ter beschikking staat, hebben de wilsonbekwame personen een bescherming nodig. Die wordt door de vrederechter opgelegd. Hij duidt iemand aan die verantwoordelijk wordt voor het beheer van de goederen. Indien mogelijk is dat iemand uit de omgeving van de betrokkene, zoniet gaat het doorgaans om een advocaat.

Het Belgische systeem van Burgerlijk Recht kent echter verschillende beschermingsstatuten, zoals het voorlopig bewind, de onbekwaamverklaring, de gerechtelijke raadsman of de verlengde minderjarigheid voor mentaal gehandicapte kinderen. Bovendien zijn de regelingen erg ingewikkeld en in sommige gevallen in onbruik geraakt of is elke regeling slechts van toepassing op een beperkt aantal personen.

Met het goedgekeurde voorstel komt er één globaal beschermingsstatuut in de plaats. Bedoeling is het systeem doorzichtiger, eenvoudiger en soepeler te maken. Een en ander moet de vrederechter toelaten om op maat van de wilsonbekwame persoon de passende bescherming uit te werken. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud