Advertentie
Advertentie

Kamer keurt verklaring tot grondwetsherziening goed

De Kamer heeft woensdagavond de verklaring tot grondwetsherziening goedgekeurd. Afgezien van één artikel werd de lijst aanvaard waarvoor de commissie Grondwetsherziening vorige week het licht op groen zette. De invoering van een tweede lectuur van de wetteksten in de Kamer werd niet weerhouden. De Senaat kant zich tegen de invoering van deze bepaling.