Kamer vat laatste rechte lijn aan in het zicht van het zomerreces

De Kamer heeft de laatste rechte lijn ingezet voor het parlementair reces. De volksvertegenwoordigers komen bijeen om een aantal teksten aan te nemen die morgen nog door de Senaat dienen goedgekeurd te worden. Dan wordt ook de rest van de agenda afgewerkt. Tijdens de voormiddagzitting werd onder meer het wetsvoorstel besproken met een tweede reeks maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik.

Het wetsvoorstel over het seksueel misbruik geeft rechters de mogelijkheid pedofielen een woonverbod op te leggen. Ze kunnen bepalen voor welke zone het verbod precies geldt. Daarbij moet worden gekeken naar de bescherming van het slachtoffer, maar ook naar de resocialisatiemogelijkheden voor de dader.

Het voorstel regelt ook het probleem van wat moet gebeuren met stukken - zoals dossiers van slachtoffers - waarvan de inbeslagneming nietig werd verklaard, waardoor ze uit het strafdossier werden verwijderd. De raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling kunnen bepalen in welke mate de stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een partij. Beide instanties bepalen ook aan wie de stukken moeten worden teruggegeven.

Naast het opleggen van een celstraf en een boete, kan een rechter bijkomende maatregelen opleggen, zoals een beroepsverbod. De tekst schrijft ook voor dat elk slachtoffer dat zich burgerlijke partij heeft gesteld, op eenvoudig verzoek zal kunnen worden gehoord door de onderzoeksrechter.

Ook een voorstel over de veiligheid bij voetbalwedstrijden werd besproken. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud