Kamer zet laatste rechte lijn richting stemming eerste luik staatshervorming in

"Voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde was één wetsvoorstel nodig. Hier liggen er zestien voor, waarvan vijftien met de prijs die de Vlamingen voor de splitsing moeten betalen". Ben Weyts (N-VA) zette in de Kamer meteen de toon bij de bespreking van het pakket wetsontwerpen over de staatshervorming.

Terwijl de Senaat de hervorming van het gerechtelijk arrondissement goedkeurt, buigt de Kamer zich twee dagen lang over de splitsing van de kieskring BHV, de beroepsprocedure voor de benoeming van de burgemeesters in de faciliteitengemeenten, de herfinanciering van Brussel, de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap en de politieke vernieuwing. Vrijdagavond volgt normaliter de stemming.

De tussenkomst van Weyts verliep enigszins geanimeerd. Hij hekelde dat de akkoorden net meer communautaire heibel zullen veroorzaken en dat de taalgrens eigenlijk de facto wordt opgeheven. "De Franstaligen krijgen allerlei 'speciallekes' die in de Grondwet worden gebetonneerd", sprak Weyts. Hij besloot dat de Vlaamse partijen die het akkoord sloten, "beter niets hadden gedaan". Volgens hem zijn diegenen "die beweren te onderhandelen over het behoud van het land, eigenlijk diegenen die écht bezig zijn met de splitsing van het land".

De N-VA'er kreeg meermaals weerwerk vanuit de acht partijen die het communautaire akkoord overeenkwamen. "U maakt in Vlaanderen regelmatig compromissen, maar op Belgisch niveau is dat onmogelijk. U zegt dat het met u een 'walk over' zou zijn geweest, dat u over de Franstaligen heen zou zijn gewalst", stelde fractieleider Patrick Dewael (Open Vld). "Uw gans onderhandelingstactiek bestond eruit geen oplossing te vinden en de zaak te laten verrotten".

Ook Michel Doomst (CD&V) liet zich niet onbetuigd. Hij vergeleek N-VA met een krokodil: "een geweldig grote bek, maar veel te korte pootjes om tot resultaat te komen".

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud