Kennis zoöplanktonbestand in Belgische Noordzee na veertig jaar geactualiseerd

Slechts een beperkt aantal van zoöplankton-soorten uit de Belgische Noordzee vormen het hoofdvoedsel van de belangrijkste vissoorten in hun omgeving. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van Karl Van Ginderdeuren aan het Instituut voor Landbouw- Visserijonderzoek (ILVO), waarbij na veertig jaar de kennis van het zoöplanktonbestand in het Belgisch deel van de Noordzee werd geactualiseerd.

Zoöplankton is de verzamelnaam van eencelligen (kleine diertjes en larven) die hun energie niet uit fotosynthese halen en hoofzakelijk zwevend in het water doorbrengen. Voor zijn doctoraatsonderzoek bestudeerde Van Ginderdeuren specifiek mesozoöplankton, alles wat binnen die groep tussen 0,2 en 2 mm groot is.

Tot voor kort waren de meest recente gegevens over de samenstelling van de zoöplankton-gemeenschap in het zuidelijke (Belgische) deel van de Noordzee zo'n 40 jaar oud. "Maar intussen is er heel wat veranderd in de planktonwereld", klinkt het. "Uitheemse soorten komen bij ons terecht via het ballastwater in vrachtschepen, en een opwarmend klimaat heeft verreikende effecten op plankton in de Noordzee."

Van Ginderdeuren kwam onder meer tot de conclusie dat het zoöplankton in de Belgische Noordzee sterk seizoensgebonden verschilt, maar behoort tot één enkele kustgebonden gemeenschap, die sporadisch beïnvloed wordt door instroom van Atlantisch water. De diversiteit van het zoöplankton in de waterkolom en de dominantie van bepaalde soorten waren niet terug te vinden in de inhoud van onderzochte vissenmagen. Dat wijst erop dat de belangrijkste vissen ter plaatse (haring, sprot, makreel en horsmakreel) zich zeer selectief voeden.

Slechts twee planktonsoorten (eenoogkreeftjes Temora longicornis en Centropages hamatus) vormen bijna driekwart van de prooien in de vismagen, hoewel er veel meer soorten zoöplankton aanwezig zijn. "Dat brengt een risico met zich mee voor onze visbestanden op het ogenblik dat de verspreiding van deze twee planktonsoorten zou wijzigen", zegt Van Ginderdeuren. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud