Advertentie

Koning Albert II waarschuwt voor "populistische betoogtrant"

In zijn traditionele kersttoespraak heeft koning Albert II gevraagd om waakzaam te blijven voor "de populistische betoogtrant". "Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen, ofwel landgenoten uit een ander landsdeel", zo betoogde de vorst.

In deze "verwarde tijden" van economische crisis en banenverlies moeten we volgens Albert II "waakzaam blijven en de populistische betoogtrant helder doorzien". "Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons." Volgens de koning mag niet vergeten worden "welke rampzalige gevolgen voor onze democratieën" het populisme in de jaren dertig heeft gehad.

De koning, die van wal stak met een steunbetuiging voor de mensen die hun baan verloren bij Ford Genk, de Waalse metaalindustrie of elders, bepleit dat allen die een rol spelen in de Belgische samenleving de krachten moeten bundelen om de tewerkstelling te herstellen.

Albert II suggereert onder meer een verbetering van de competitiviteit van de bedrijven, samenwerking tussen de sociale partners en het opwaarderen van het technisch onderwijs. Daarnaast moet "geleidelijk maar ook duurzaam" en "op alle niveaus" het evenwicht in de overheidsfinanciën hersteld worden, moet op Europees niveau een reactie voor een economische heropleving gevonden worden en moeten we ons solidair tonen met de armsten.

De vorst staat ten slotte ook stil bij de aanhoudende onrust in Oost-Congo. Hij toont zich geschokt dat "de onschendbaarheid van het Congolese grondgebied niet wordt geëerbiedigd" en staat stil bij de moordaanslag op dokter Mukwege, die twee jaar geleden de Koning Boudewijnprijs ontving. (MVL)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud