KU Leuven reikt eredoctoraat uit aan alle Vlaamse zelfhulpgroepen

Vicerector Filip Abraham reikte vandaag een eredoctoraat uit "aan alle Vlaamse zelfhulpgroepen" op voorstel van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Dit gebeurt naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van Trefpunt Zelfhulp, het info- en ondersteuningscentrum voor en over zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Aan een gebouw van de faculteit werd ook een herinneringskunstwerk onthuld.

In zijn laudatio stelde professor Koen Matthijs, voorzitter van Trefpunt Zelfhulp, dat zelfhulpgroepen "bouwstenen" zijn voor het verstrekken van meer en betere informatie evenals "stapstenen" naar sneller en beter herstel.

Er zijn in Vlaanderen naar schatting 1.500 zelfhulpgroepen actief die samen circa 200.000 leden tellen, 1 Vlaming op 30 dus of 554 leden per zelfhulpgroep. De grootste is de Vlaamse Diabetesvereniging met 23.000 leden. Tijdens een studiedag werd beklemtoond dat zelfhulpgroepen doorgaans veel meer zijn dan een praat- of drukkingsgroep. Sommigen reiken beurzen uit voor wetenschappelijk onderzoek, stellen hulpmiddelen ter beschikking of bouwen zelfs een eigen zwembad.

In de beginfase hield Trefpunt Zelfhulp zich vooral bezig met het begeleiden van startende groepen en het promoten van het zelfhulpidee als een positieve en constructieve verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en persoonlijk welbevinden. Gaandeweg is de vzw ook een pakket vorming gaan organiseren ten behoeve van zelfhulpgroepen. De komen jaren wil men meer werk maken van online lotgenotencontact, overleg organiseren tussen zelfhulpgroepen met raakvlakken en criteria opstellen voor kwaliteitsvol werk. (ANA)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud