Kwetsbare groepen beter beschermd tegen afsluiting drinkwater

Wie behoort tot een kwetsbare groep in de samenleving wordt beter beschermd tegen het afsluiten van het drinkwater. Leefloners, bejaarden met een minimuminkomen en gehandicapten krijgen het statuut 'beschermde klant'. Zo krijgen ze bijkomende rechten zoals de mogelijkheid tot maandelijkse betalingen en afbetalingsplannen op maat. Zij worden voortaan ook vrijgesteld van de vaste vergoeding voor drinkwater. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Het afsluiten van het drinkwater is een ingrijpende maatregel. Het decreet met de gronden waarop gezinnen kunnen worden afgesloten, ligt nu ter goedkeuring in het Vlaams Parlement. Het besluit dat de regering vandaag goedkeurde, regelt eerder de procedure die de watermaatschappij moet volgen als een Lokale Adviescommissie (LAC) of een toezichthoudende ambtenaar hen de toelating geeft tot afsluiten.

Zo zullen de watermaatschappijen voortaan vanaf het bericht dat er mag worden afgesloten nog zes weken wachten voor de effectieve afsluiting. Die periode geeft de kans aan de betrokken verbruiker om nog een regeling uit te werken met de watermaatschappij.

Daarnaast moet het besluit sociaal kwetsbare groepen beter beschermen. Minister Schauvliege: "We voeren het statuut 'beschermde klant' in. Dat statuut geeft toegang tot bijkomende rechten, waaronder een gratis waterscan, de mogelijkheid tot een maandelijkse betaling, de opmaak van een betalingsplan op maat en de kwijtschelding van kosten die gepaard gaan met het versturen van herinneringsbrieven en de kwijtschelding".

Die kwetsbare groepen zullen ook vrijgesteld worden van de vaste vergoeding voor drinkwater. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud