Leiders vinden definitief akkoord over Europees patent

Op de Europese top hebben de staatshoofden en regeringleiders hun laatste meningsverschil over het Europees patent uitgeklaard. Er werd overeengekomen dat de hoofdzetel van het hof voor geschillenbeslechting rond het patent in Parijs zal gevestigd worden. In Londen en München komen twee specifieke secties van het hof.

Het was Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy die op Twitter aankondigde dat er een compromis bereikt was. Na meer dan dertig jaar onderhandelen werd vorig jaar beslist om met 25 van de 27 EU-landen een eengemaakt Europees patent op poten te zetten. Om het systeem werkbaar te maken, is echter ook een patentgerecht nodig - wat meteen een laatste obstakel bleek. Zowel het VK, Frankrijk als Duitsland wilde het hof huisvesten. Ze stelden zich in de discussie allerminst inschikkelijk op.

Met het nieuwe compromis kan het EU-patent, dat de kosten voor bedrijven om een octrooi aan te vragen fors drukt, eindelijk van start gaan. Er werd overeengekomen dat de hoofdzetel van het hof in Parijs zal komen en in eerste instantie ook een Franse voorzitter zal hebben. In Londen en München komen twee afdelingen van het gerecht. Londen wordt bevoegd voor chemie en farmacie, München voor bouwkunde. Naast de hoofdzetel krijgt Parijs ook de bevoegheid over geschillen inzake textiel en elektriciteit.

Volgens premier Elio Di Rupo gaat het om "een historische doorbraak". Het eengemaakt octrooi is belangrijk gezien de rol die innovatie speelt op het vlak van groei en werkgelegenheid, zei hij. Di Rupo prees ook de vorige Belgische regering voor haar inspanningen voor het EU-patent tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010. (GEJ)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud