Advertentie
Advertentie

Manifest voor waardige omgang met criminele geesteszieken

Hoe moet Justitie omgaan met gerechtspsychiatrie? Twee psychologen die op vraag van de verdediging Kim De Gelder onderzochten, vinden dat er dringend lessen getrokken moeten worden uit dat assisenproces. Ze vragen een kritische doorlichting en lanceren een manifest. Dat schrijven De Morgen en De Standaard zaterdag.