Maximumprijzen voor enkele Gentse studentenkamers

Private ontwikkelaars van grote studentencomplexen die vrijgesteld willen worden van de Vlaamse verplichting om vanaf vijftig wooneenheden een percentage sociale huurwoningen te voorzien, moeten in Gent voortaan minstens één vijfde van de kamers aan een maximumprijs van 220 euro per maand, of 300 euro voor een studio, op de markt brengen. Dat laat de stad Gent weten.

"Door het Vlaams decreet grond- en pandenbeleid kunnen private ontwikkelaars van studentencomplexen van meer dan vijftig wooneenheden een samenwerkingsovereenkomst toevoegen aan hun bouwaanvraag, waardoor ze geen sociale huisvesting moeten voorzien", aldus schepen Tom Balthazar.

Omdat door het stedelijk bouwreglement in Gent private ontwikkelaars maar vanaf 50 wooneenheden studentencomplexen kunnen bouwen, betekent dit dat elke privé-ontwikkelaar ofwel aan die sociale last moet voldoen of een samenwerkingsovereenkomst met een onderwijsinstelling moet aangaan. Die overeenkomst moet garanties bieden dat het studentenhuisvestingscomplex kwalitatief beheerd wordt.

De Gentse samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken rond onder meer de huurprijs. "Zo mag de huurprijs van minimum 20 procent van de entiteiten maximaal 220 euro per maand per kamer of 300 euro per maand per studio bedragen", aldus Balthazar.

De samenwerkingsovereenkomst bevat ook afspraken en maatregelen die hinder voor de buurt en medehuurders voorkomen of beperken. Dat gaat onder meer over het onderhoud van het voetpad en de buitenruimtes, het correct beheer van het huishoudelijk afval en de orde en netheid van de afvalophaalpunten en -lokalen, het verplicht gebruik van de fietsstalling en een verplicht meldpunt voor klachten van medehuurders en de buurt. (DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud