Meer dan 170.000 handtekeningen voor langdurig zieken overhandigd aan Van Rompuy

De Christelijke Mutualiteiten (CM), Ziekenzorg CM en hun Franstalige tegenhanger Alteo hebben woensdag een petitie met meer dan 170.000 handtekeningen overhandigd aan eerste minister Herman Van Rompuy. Ze eisen onder meer een verhoging van de minimumuitkering en het kindergeld voor langdurig zieken.

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering beschouwd als invalide. In België leven volgens de organisaties 235.000 personen met een invaliditeitsuitkering omdat hun gezondheidstoestand hen niet toelaat te werken. Een kwart van hen zijn gezinshoofd. Daarnaast leven zowat 108.000 kinderen in een gezin met minstens een invalide.

Ondanks de inspanningen van de federale overheid beschikt 38 procent van invaliden die gezinshoofd zijn over een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens, aldus de mutualiteiten.

Ze vragen een stijging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden met 150 euro per maand. Daarnaast vragen ze 250 euro vakantiegeld voor alle invalide personen. Een derde eis bestaat uit de verhoging van het kindergeld voor invaliden met 100 euro per kind en per maand.

De geraamde kostprijs van al deze eisen voor het federale budget bedraagt 78 miljoen. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud