Advertentie
Advertentie

Meer openheid bij Nederlandstaligen over homoseksualiteit

Nederlandstalige homoseksuelen zijn op het werk meer open over hun geaardheid dan Franstaligen. Wat betreft homofobie scoren Franstaligen significant slechter dan Nederlandstaligen. Dat blijkt uit een studie over homoseksualiteit bij 2.497 deelnemers, aangevraagd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.