Meer slechte rapporten voor kinderopvang in Vlaanderen

Bij 5 procent van de kinderopvangdiensten in Vlaanderen doen zich problemen voor met de kwaliteit, zo blijkt uit de controles die de Zorginspectie in 2011 heeft uitgevoerd. Dat is een pak meer dan het jaar ervoor, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard zaterdag.

De Zorginspectie heeft vorig jaar 1.880 controles uitgevoerd om de kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen na te gaan, gaande van de klassieke kinderdagverblijven tot zelfstandige onthaalouders en diensten voor buitenschoolse opvang. De controleurs hebben daarbij zowel oog voor de veiligheid van de opvanginfrastructuur en de kwaliteit van het speelmateriaal als voor de pedagogische aanpak.

Uit hun jaarverslag blijkt dat er in 2011 weliswaar minder controles werden uitgevoerd dan in 2010 (2.045 controles), maar dat er toch meer negatieve adviezen aan Kind en Gezin werden overgemaakt. Vorig jaar werden 174 negatieve rapporten opgesteld, 40 procent meer dan in 2010.

Van de erkende kinderdagverblijven kreeg in 2011 slechts 1 procent een slecht rapport. Maar bij de zelfstandige buitenschoolse kinderopvang loopt dat aandeel op tot 10 procent.

Meestal slaan de opmerkingen op manke veiligheidsvoorzieningen of op het ontbreken van de juiste documenten, maar bij de zelfstandige onthaalouders en in de buitenschoolse opvangdiensten gaat 5 à 10 procent van de kritiek over slechte hygiëne of slechte voeding. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud