Meer transparantie bij bovenlokale besturen en één tussenniveau creëren

Groen! pleit voor meer transparantie in de bovenlokale besturen en wil de bestuurlijke verrommeling en de technocratie van de meeste Vlaamse intercommunales tegengaan. De partij deed dat op een georganiseerde informatiedag voor haar lokale mandatarissen in Antwerpen.

Volgens Van Besien is er tussen het gemeentelijke en Vlaamse niveau maar plaats voor één tussenniveau en moet men durven kijken naar een bevoegdheidsherschikking. In de aanloop naar de interne staatshervorming die minister Bourgeois (N-VA) wil doorvoeren om Vlaanderen te vereenvoudigen, stelt Groen! voor om de intercommunales, de politieraden en de provincieraden allemaal op te nemen in één hervorming, met als doel ze transparanter te maken, en met verkozen verantwoordelijken.

De partij neemt zich ook voor om in elke gemeente een punt te maken van democratie en van het ondersteunen van bewonersinitiatieven, zodat ze hun eigen agenda kunnen maken.

Van Besien haalde vervolgens uit naar de onlangs afgeronde Vlaamse commissie 'versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten'. Het aanbevelingenrapport bepaalde dat grote infrastructuurprojecten, om te vermijden dat ze jaren aanslepen, in de toekomst beter gefaseerd moeten worden na ruimere inspraak van bij de start. Ook stelde het aanbevelingenrapport voor dat eens de politiek een keuze gemaakt heeft, die nadien door de burger niet meer aangevochten zou kunnen worden.

Volgens Besien was de inkt nog niet droog of de Vlaamse regering trok zich in complete geheimhouding terug om zonder overleg een beslissing voor te bereiden over het vervolg van het Oosterweeldossier. Groen! vraagt dat het forum 2020 betrokken wordt bij de verdere besluitvorming. (EYI)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud