Advertentie
Advertentie

Meerderheid keurt "amendement-De Gucht" goed

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben, op een paar onthoudingen na, een amendement op het gemeentedecreet goedgekeurd waardoor een Europees Commissaris lid van de gemeenteraad kan worden, maar zich gedurende de duur van zijn EU-mandaat laat vervangen.