Milquet krijgt bij cdH lichte tegenwind

Na de verlenging van het mandaat van Joëlle Milquet aan het hoofd van de cdH vraagt Marc-Antoine Mathijsen, lid van het politiek bureau van de Franstalige humanisten, dat ze de weg vrijmaakt voor voorzittersverkiezingen. In een interview met La Libre Belgique spreekt hij van een "Mugabisering van het voorzitterschap".

Marc-Antoine Mathijsen benadrukt dat "Joëlle Milquet fantastische dingen gedaan heeft voor cdH. Maar ik wil niet dat het verkeerd eindigt. Ze moet een nieuwe generatie naar het hoofd van de partij brengen. In de zomer van 2009 zal ze een halve termijn meer hebben uitgeoefend dan is toegelaten in de statuten. Dit is een 'Mugabisering' van de voorzittersfunctie bij cdH".

Mathijsen, zelf naar eigen zeggen geen kandidaat-voorzitter, vindt ook dat "Joëlle Milquet erg geassocieerd wordt met het falen van oranje-blauw en met de terugkeer van de PS in de regering, met links in het algemeen, terwijl wij eigenlijk een centrumpartij zijn".

Hij denkt dat een voorzittersverkiezing de partij weer meer naar het centrum kan brengen. "Het is aan de 18.000 leden van cdH om zich hierover uit te spreken". (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud