Minister van Justitie Turtelboom bezegelt BHV-wetten

Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft op de FOD Justitie de zeventien teksten van het eerste luik van de zesde staatshervorming bezegeld met het "Grootzegel van de Staat". Daarmee treden de verschillende wetten en herzieningen van de grondwet over onder meer de splitsing van BHV in theorie ook definitief in werking. In de praktijk is dat tien dagen na publicatie in het Staatsblad.

Donderdag werden de teksten tijdens een plechtigheid op het paleis door premier Elio Di Rupo en koning Albert ondertekend. Maar eigenlijk was dat niet het eindpunt in de bekrachtigingsprocedure van wetten. Het sluitstuk vormt de bezegeling met het "Grootzegel van de Staat" of "'s Lands zegel".

De bezegeling is een praktijk die dateert van voor de Franse revolutie - in Frankrijk heet de minister van Justitie tot op vandaag de 'garde des sceaux' of zegelbewaarder. De zegel moet de authenticiteit van de documenten bewijzen en geldt als bewijs dat de minister van Justitie de grondwettelijkheid van de wet heeft gecontroleerd. Tegenwoordig gebeurt dit door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Daardoor is het niet langer nodig dat de justitieminister ook best een jurist is.

De FOD Justitie beschikt over één enkel exemplaar van de mal van het Grootzegel van de Staat. Die heeft een diameter van 55 milimeter en wordt doorgeponst op een wit etiket. Links staat de Franse tekst van het devies, rechts de Nederlandse tekst. De eerste mal was ééntalig Frans; begin jaren zestig werd deze vervangen door een tweetalige mal. (JOHANNA GERON)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud