Ministerraad erkent zomermaanden 2006 als landbouwramp

De ministerraad heeft vrijdag twee Koninklijke Besluiten goedgekeurd die de droogte in de maanden juni en juli 2006 en de hevige regens in de maand nadien erkennen als landbouwramp. De KB's, van de hand van minister van Landbouw Sabine Laruelle, bakenen ook de omvang van de ramp af en stellen de schadeloosstelling vast.

Daarnaast keurde de ministerraad een voorstel van minister van Financiën Didier Reynders goed dat ervoor zorgt dat burgers vanaf 1 november een aanvraag tot fiscale bemiddeling kunnen aanvragen. Die aanvragen kunnen per brief, fax of e-mail worden verstuurd. Binnen de twee weken weet de betrokkene of zijn aanvraag ontvankelijk is of niet. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud