Ministerraad: kb's vormen definitieve stap in hervorming civiele veiligheid

De ministerraad heeft drie koninklijke besluiten goedgekeurd die een beslissende stap vormen voor de brandweer en voor de hervorming van de civiele veiligheid. Ze regelen onder meer de toekenning van de federale dotatie aan de 34 noodhulpzones en bepalen het minimum aan adequate middelen waarover elke zone moet beschikken om haar taken kwalitatief uit te voeren en om de veiligheid van het personeel te garanderen.

Door de hervorming van de civiele veiligheid is het de bedoeling dat de 250 brandweerdiensten in ons land zullen werken als 34 prezones. Dat moet de middelen bundelen en rationaliseren. Ook de veiligheid van de burgers moet worden versterkt. Daarvoor wordt uitgegaan van het beginsel van de snelst adequate hulp. De hervorming gebeurt in verschillende stappen en moet begin 2014 afgerond zijn.

De ministerraad heeft vorige week en vrijdag drie koninklijke besluiten goedgekeurd die de hervorming verder gestalte geven. Een eerste tekst bepaalt de verdeelsleutel van de federale dotatie over de 34 prezones en de maximale dotatie waarop elke zone aanspraak kan maken. Wanneer de zones aan de wettelijke voorwaarden voldoen, zullen ze de middelen kunnen krijgen. Dit jaar gaat het om 21,5 miljoen euro.

Een tweede tekst legt dan weer de minimale adequate middelen vast waarover een zone moet beschikken. Eerder werd al vastgelegd dat het de post van de hulpzone is die het snelst ter plaatse kan zijn met de adequate middelen, die moet uitrukken. Naast de criteria van snelheid worden nu ook minima aan personeel en apparatuur ingesteld. Zo mag een blusvoertuig pas ter plaatse gaan indien er minstens zes personen aan boord zijn: vier brandweerlui, een chauffeur en een teamleider. (LOD)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud