Ministerraad neemt maatregelen voor zelfstandigen met kinderen

De ministerraad heeft vrijdag een aantal maatregelen genomen ten voordele van zelfstandigen met kinderen. Zo wordt het moederschapsverlof versoepeld en uitgebreid, kunnen jonge moeders rekenen op dienstencheques voor moederschapshulp en wordt het kindergeld voor het eerste kind opgetrokken.

Een eerste koninklijk besluit breidt de verplichte rust voor pas bevallen zelfstandigen of meewerkende echtgenoten uit tot drie weken. De vrije rustperiode wordt verhoogd naar vijf weken, of zes weken bij meerlingen. De zelfstandigen kunnen voortaan tot 21 weken postnataal verlof opnemen na het einde van de verplichte rust.

Een tweede kb voorziet dat de zelfstandige in het kader van het moederschapsverlof onmiddellijk na de bevalling 105 dienstencheques krijgt. De maatregel moet het gezins- en beroepsleven beter op elkaar afstemmen.

Een derde kb geeft het eerste kind van zelfstandigen vanaf 1 januari 2009 recht op een kinderbijslag van 78 euro. Dat is een verhoging met een kleine 4 euro. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud