Advertentie

Ministerraad: vlottere uitwisseling gegevens voor FOD Financiën

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat de gegevensuitwisseling binnen de FOD Financiën in overeenstemming brengt met de wet op de privacy. Voor minister van Financiën Steven Vanackere komt de goedkeuring neer op een stevige doorbraak voor de efficiëntie van de overheidsdienst.

De wettekst maakt het mogelijk de vlotte uitwisseling tussen de administraties, diensten en externe instellingen te laten verlopen in overeenstemming met de privacywet. De gegevens zitten nu verspreid in verschillende databanken. Nu worden ze toegankelijk gemaakt in een 'data warehouse'. De wet maakt de procedures eenvoudiger, efficiënter en sneller.

Minister Vanackere lichtte na de ministerraad toe dat het dossier al jaren voorwerp van discussie is. Hij merkte ook op dat onder voormalig staatssecretaris Bernard Clerfayt geen echte vooruitgang werd geboekt. De vlotte gegevensuitwisseling moet een betere controle mogelijk maken, maar ook dat belastingplichtigen kunnen worden ingelicht van een voordeel waar ze recht op hebben. Voorts kan het dienen om het fiscaal beleid beter te evalueren of om beleidsvoorbereidend werk te verrichten. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud