MR vecht Vlaams gronddecreet aan bij Europa

De MR wil aan de Raad van Europa en aan de Europese Commissie vragen of het Vlaamse grond- en pandendecreet de principes van het vrij verkeer van personen en van vrije vestiging schendt. Dat kondigt MR-kamerlid Denis Ducarme aan. Het Vlaamse decreet voorziet dat nieuwe bouwkavels in 67 dorpen en steden enkel worden toegewezen aan kopers die een nauwe band hebben met de streek.

Ducarme kaartte de kwestie woensdag aan in de kamercommissie Buitenlandse Zaken. Hij drong er bij de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, op aan om het dossier over te maken aan de Raad van Europa. "Hij heeft me geantwoord dat dat niet zijn rol, maar de rol van de gewesten is", aldus Ducarme. De Franstalige liberaal besliste daarom om zelf de tekst van het Vlaamse decreet naar de Raad van Europa en de Europese Commissie te sturen met de vraag om de teksten aan een "strikte juridische analyse" te onderwerpen en om te zien of het decreet niet in strijd is met de principes van het vrije personenverkeer en met de vrijheid van verblijf. (BEH)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud