N-VA-bestuursverkiezingen op alle niveaus in najaar 2014

In het najaar van 2014 verkiezen de N-VA-leden op alle niveaus een nieuw bestuur. Dat besliste de partijraad van de N-VA zaterdag. Statutair moeten er interne bestuursverkiezingen worden georganiseerd in het voorjaar van 2014, maar gelet op het congres en de verkiezingen van 25 mei, is die timing onhaalbaar.

De bestuursverkiezingen verlopen in verschillende stadia. Eerst verkiezen de leden nieuwe arrondissementele besturen en afgevaardigden in de partijraad, het hoogste partijorgaan na het congres.

De nieuw geïnstalleerde partijraad duidt op zijn beurt een nieuw partijbestuur aan en start de procedure voor de voorzittersverkiezingen op. Vervolgens verkiezen alle N-VA-leden in maximum 2 rondes rechtstreeks een nieuwe voorzitter.

Die oefening neemt minimum twee maanden in beslag en zorgt voor een grote werklast voor zowel de lokale afdelingen als de partijorganisatie.

Statutair moeten de bestuursverkiezingen plaatsvinden in het voorjaar van 2014, maar de partijraad achtte die timing niet realistisch. De leden en de organisatie worden immers al belast met de voorbereiding en de organisatie van het congres over confederalisme, dat van 31 januari tot 2 februari plaatsvindt.

In de periode tussen het congres en de verkiezingen ook nog eens interne bestuursverkiezingen organiseren, is praktisch en logistiek een haast onmogelijke opgave, luidt het.

Om uit het vaarwater van de zomervakantie te blijven, zal de procedure begin oktober 2014 in gang worden gezet. Dat betekent dat de N-VA in november 2014 nieuwe arrondissementele besturen, een nieuwe partijraad, een nieuw partijbestuur en een nieuwe voorzitter zal hebben. (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud