N-VA stelt eigen economisch relanceplan voor

N-VA heeft een eigen relanceplan klaar. "Op dit moment kan België geen krachtig relanceplan voeren en Vlaanderen mag het dan weer niet", zeggen N-VA'ers Jan Jambon en Geert Bourgeois. Volgens N-VA moet op federaal vlak de basis gelegd worden voor een structureel begrotingsevenwicht en moet geopteerd worden voor een of twee krachtige ingrepen in plaats van een "allegaartje" aan maatregelen.

N-VA is niet te spreken over het federale herstelplan. De partij spreekt van een "strooisuikerplan" met een rits aan maatregelen die de economie weinig vooruit zullen helpen. N-VA wil eerst via een aantal ingrepen, zoals een ontvetting van het overheidsapparaat, het structurele begrotingstekort wegwerken. Als de basis voor een begrotingsevenwicht is gelegd, kan de federale regering een reeks herstelmaatregelen nemen. Naast een behoud van het doelgroepenbeleid pleit N-VA voor verlagingen van de werkgeversbijdragen. Op Vlaams vlak is een aantal zinvolle relancemaatregelen voorzien, maar botst men volgens Geert Bourgeois op het Belgische interne stabiliteitspact dat vastlegt dat Vlaanderen geen nieuwe schulden mag aangaan. Omdat Vlaanderen moet kunnen blijven investeren, moet dat stabiliteitspact worden opgezegd, meent Bourgeois. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud