Netbeheerders kunnen injectietarief aanrekenen voor hernieuwbare energie

Netbeheerders Eandis en Infrax kunnen kosten aanrekenen voor wie zelf via hernieuwbare energiebronnen elektriciteit op het net zet. Vlaanderen had een vrijstelling ingevoerd voor dat soort injectietarieven, maar is daarmee zijn boekje te buiten gegaan. De tarieven zijn namelijk een federale bevoegdheid, zo bevestigt het Grondwettelijk Hof in een arrest.

De beheerders van het elektriciteitsnet kregen enkele jaren geleden via een koninklijk besluit de mogelijkheid kosten aan te rekenen aan wie groene stroom op het net injecteert, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windmolens.

Het Vlaams Parlement was het echter niet eens met die injectietarieven. Zo'n tarieven zouden haaks staan op het Vlaamse beleid ter ondersteuning van de hernieuwbare energie. Wie elektriciteit haalt uit hernieuwbare bronnen zou die ook kosteloos moeten kunnen injecteren op het net, zo luidde de redenering. Via een voorstel van decreet werd daarom een vrijstelling op de injectietarieven ingevoerd.

Die regeling is nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelt dat Vlaanderen een tariefmaatregel heeft willen nemen, terwijl injectietarieven een federale en geen Vlaamse bevoegdheid zijn. Het Hof geeft daarmee de federale energieregulator CREG gelijk.

Vlaams parlementslid Bart Martens (sp.a), die mee aan de basis lag van het bestreden Vlaamse decreet, wijst erop dat de context intussen ook gewijzigd is. "Wij hebben toen die vrijstelling gevraagd omdat een situatie dreigde waarbij kleine decentrale producenten wél een injectietarief moesten betalen en centrale producenten zoals kerncentrales en steenkoolcentrales niet. Maar die scheve situatie is intussen al rechtgetrokken omdat Elia ook injectietarieven is gaan opleggen aan de grotere spelers. Er is dus opnieuw een gelijk speelveld", klinkt het.

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud