Advertentie

"Niet bedoeling ASO-richtingen af te schaffen, wel ze te verrijken"

Het is nooit iemands bedoeling geweest de "sterke" ASO-richtingen af te schaffen, wel om ze te verrijken en te actualiseren. Dat zegt Georges Monard vandaag in reactie op uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Ook van een revolutie of een "big bang" is geen sprake, onderstreept de voormalige topman van het ministerie van Onderwijs en auteur van het rapport-Monard, dat aan de basis ligt van de huidige hervormingsplannen.

"Ik benadruk ten stelligste dat het nooit iemands bedoeling is of was deze richtingen op te heffen", verduidelijkt Monard aan Belga. "Integendeel, zij moeten verrijkt en geactualiseerd worden door een aantrekkelijk aanbod van wetenschap en technologie, en door openheid voor andere antieke en hedendaagse talen en culturen, en door aandacht voor het creatieve."

De huidige tweedeling ASO en TSO/BSO is volgens de onderwijsdeskundige "niet meer nodig, stigmatiserend en even achterhaald als het onderscheid arbeiders-bedienden". Eraan vasthouden zou leiden tot "een verdere leegloop van de sterke vakopleidingen en tot een ondergang van ons technisch onderwijs", vreest hij. "Dit is een ramp voor vele jongeren, voor een Vlaamse samenleving waarin álle jongeren zich thuis voelen en voor onze nijverheid."

Bijzondere richtingen voor snel lerende leerlingen zijn volgens Monard hoe dan ook niet tegengesteld aan boeiende richtingen voor leerlingen met talenten "in het concrete en de praktijk".

Hij spreekt tot slot met klem tegen dat sprake zou zijn van een revolutie, zoals De Wever het noemde. "In alle voorstellen staat heel uitdrukkelijk dat de hervorming geleidelijk en met veel overleg en voorbereiding moet ingevoerd worden", besluit Monard. "Onderwijs hervorm je niet tegen maar met de scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen. Tijdens dit proces moet elke stap bestendig opgevolgd en geëvalueerd, en zo nodig bijgestuurd worden." (Belga)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud