Niet besparen maar investeren in O&O

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) roept de Vlaamse regering op niet te besparen, maar extra te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Door besparingen zijn de overheidsinvesteringen in O&O teruggevallen tot 0,72 procent van het bruto binnenlands product, dat is het niveau van 2003. Zo meldt de VRWI vrijdag.

De Europese Lissabondoelstellingen legden de lat voor O&O-investeringen op 3 procent van het bbp, met 1 procent financiering door de overheid en 2 procent door de bedrijven.

Maar volgens de VRWI wordt het "steeds moeilijker" om dat streefcijfer tegen 2014 te halen. Volgens de raad is er in Vlaanderen zelfs sprake van een "negatieve evolutie". "Onderzoek leert dat de inspanningen van de Vlaamse overheid sinds 2002 grosso modo stagneerden rond 0,72 procent van haar binnenlands product", zo stelt de VRWI.

Volgens de organisatie is er vanaf 2012 jaarlijks zo'n 300 miljoen euro extra nodig om de overheidsdoelstelling van 1 procent te halen. "Wij hopen dat dit nog een haalbare kaart is, maar dit vraagt een zeer grote en gedurfde inspanning van de Vlaamse regering. Wij vragen de minister een jaarlijks groeiritme van 8 procent aan te houden", legt VRWI-voorzitter Dirk Boogmans uit.

Volgens de VRWI bewijzen voorbeelden uit het buitenland dat de crisis geen impact hoeft te hebben op de O&O-investeringen. Zo besliste Duitsland 12 miljard euro extra te investeren in onderwijs en onderzoek en wil Finland haar investeringen in O&O in 2011 opkrikken naar 4 procent van het bbp.

(DRM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud