Nieuwe asielaanvragen afgehandeld in 101 dagen

Dankzij een efficiëntere overheidswerking nemen nieuwe asieldossiers nog gemiddeld 101 kalenderdagen in beslag. Dat zegt staatssecretaris van Asiel en Migratie Maggie De Block vandaag in De Standaard.

In samenwerking met haar collega van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) liet De Block (Open Vld) een audit uitvoeren bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij de audit gingen de betrokken diensten zelf na waar en hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Zo bleek dat magistraten vijftien minuten per arrest konden besparen door de documenten niet langer zelf in te scannen. Intussen is de doorlooptijd van nieuwe asieldossiers gedaald tot 101 kalenderdagen. België scoort beter dan Zweden (149 dagen) of Duitsland (171 dagen). Nederland rondt wel nog steeds sneller een asielprocedure af, in gemiddeld 84 dagen.Volgens De Block behoort België nu tot de Europese voorhoede en dat zal de aantrekkelijkheid van ons land verminderen. "Een lange doorlooptijd heeft een aanzuigeffect", zo lichtte ze vanmorgen toe in het VRT-radioprogramma De Ochtend. De gemiddelde doorlooptijd slaat enkel op nieuwe dossiers. Als de oude dossiers meegerekend worden, zit men nog op een gemiddelde van meer dan 250 dagen. Het aantal oude dossiers is intussen gedaald tot 12.000. Tegen midden 2014 moet de volledige achterstand weggewerkt worden. De Block liet in De Ochtend ook verstaan dat ze weinig voelt voor het voorstel van N-VA-Kamerlid Theo Francken om illegalen boetes op te leggen. De staatssecretaris, die vandaag in de Kamer ten gronde zal antwoorden, beklemtoont het belang van de vrijwillige terugkeer. (DLA)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud