Nieuwe regels voor appartementen vanaf 1 september van kracht

De nieuwe appartementswet die net voor de ontbinding van het parlement nog groen licht kreeg en mede-eigenaars meer rechten geeft, treedt op 1 september in voege. Dat melden CD&V-Kamerleden Raf Terwingen en Sonja Becq zondag.

In de 1,2 miljoen appartementen in ons land, delen de mede-eigenaars de gemeenschappelijke stukken én de bijbehorende kosten. Voor het dagelijks beheer wordt meestal een syndicus aangeduid. In de praktijk ontstaan echter nogal eens conflicten tussen de eigenaars onderling of met die syndicus, verduidelijken Terwingen en Becq.

Daarom voorziet de herschreven appartementswet in meer rechten voor de mede-eigenaars. Zo krijgen ze onder meer een gewaarborgd inzagerecht in alle documenten omtrent de mede-eigendom, moeten ze elkaars naam en adres kennen, wordt het (hernieuwbare) mandaat van de syndicus ingeperkt tot drie jaar en kunnen de mede-eigenaars steeds een vertaling opvragen van alle relevante stukken naar de taal van het gebied waar het gebouw gelegen is.

Voorts zal in appartementsgebouwen met meer dan twintig kavels ook een raad van mede-eigendom het werk van de syndicus controleren, kunnen deelverenigingen worden opgericht voor grote appartementsblokken en moet ieder jaar minstens één algemene vergadering worden samengeroepen. Op die vergadering wordt het aantal volmachten per mede-eigenaar bovendien beperkt tot drie, tenzij ze samen niet meer dan 10 procent van de stemmen opleveren.

Tot slot zullen nieuwe kopers in de toekomst ook beter worden ingelicht over de gemeenschappelijke kosten, het kapitaal van de vereniging der mede-eigenaars en de achterstallen van hun verkoper. (VIM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud