NMBS : ACOD dient stakingsaanzegging in

De socialistische overheidsvakbond ACOD heeft vrijdag opnieuw een stakingsaanzegging ingediend bij het spoor. Dat is vandaag vernomen bij de vakbond. Of er effectief ook wordt gestaakt, moet worden afgewacht.

De aanzegging zou lopen voor de periode 29 tot 30 oktober. Maar volgens Jean-Pierre Goossens, voorzitter van het Vlaamse ACOD Spoor was het niet de bedoeling om dit te communiceren. De aanzegging kwam er omdat de achterban erg ongelukkig was met wat voorlopig uit de bus kwam bij het overleg tussen de vakbonden en minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette, en om een spontane staking te vermijden. Maar het was uiteindelijk de minister die de aanzegging bekend maakte. Of er nu al dan niet wordt gestaakt, hangt volgens Goossens af van de minister. De vakbonden vragen dat er een duidelijke tekst op tafel komt waarin tegemoet wordt gekomen aan hun eisen. Vanmiddag zal ACOD alvast aan de gewesten vragen om de stakingsaanzegging op te schorten, in afwachting van het antwoord van de minister. De stakingsaanzegging gold overigens voor 48 uren. "Maar het was zeker niet de bedoeling 48 uren te staken. Eén van de voorstellen was een minimale dienstverlening", aldus nog de spoorman. Het ACV kreeg van zijn achterban geen mandaat voor de actie. De vakbonden en de minister onderhandelen over de nieuwe structuur van de NMBS. De vakbonden zijn voorstander van een geïntegreerde structuur, de minister bepleit een tweeledige structuur met een vervoersmaatschappij en een spoorwegbeheerder. (Jonas Hamers / ImageGlobe)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud