Advertentie
Advertentie

"Nog veel werk voor Vlaanderen inzake waterbeleid"

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vinden dat Vlaanderen nog heel wat werk heeft om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water tegen 2015 te halen. De geplande maatregelen zijn volgens de raden vaak onvolledig, slecht op mekaar afgestemd en onvoldoende onderbouwd.