OCMW en autonome stadsbedrijven zijn gebeten hond tijdens Antwerpse begrotingsdebat

Oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen! hebben maandagavond de Antwerpse stadsbegroting afgeschoten. Vooral de OCMW-begroting en de autonome stadsbedrijven waren de gebeten hond.

"De begroting in evenwicht en met ruime overschotten die voorligt, is onjuist", waarschuwt Filip Dewinter (Vlaams Belang). "Zo stemt de dotatie van het OCWW niet overeen met de realiteit en volgt er later sowieso een extra dotatie van tien tot vijftien miljoen euro om het tekort weg te werken."

Groen! vindt dat schepen Bungeneers (Open Vld) zijn reputatie van goede beheerder van de stadsfinanciën te grabbel gooit. "Dit is een fictieve begroting die geen loonindexering voorziet en geen rekening houdt met het OCMW-tekort", aldus Freya Piryns. "Voorts ontbreekt het deze begroting aan daadkracht en visie. Er wordt te weinig gerept over de demografische uitdagingen en toenemende armoede waar Antwerpen voor staat. Ook op het vlak van klimaatbeleid blijven we op onze honger zitten."

Vlaams Belang hekelt dan weer de toename van het aantal autonome stadsbedrijven. "Ondertussen tellen we negen van die bedrijven, waarover we amper een democratische controle kunnen uitoefenen. Niettemin gaat bijna de helft van het uitgavenbudget van 1,16 miljard euro naar die stadsbedrijven en ontvangen zij hun centen alvorens zelf een begroting te hebben opgemaakt."

"Deze begroting kondigt de laatste fase van deze legislatuur aan. Wanneer we op basis van objectieve parameters zoals werkloosheid, armoede, criminaliteit, illegalen en demografische cijfers het gevoerde beleid evalueren, dan is de balans allesbehalve positief", besluit Dewinter. (COR 325)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud