OCMW's vragen één energiefonds

De OCMW's worden overstelpt door papierwerk, vanwege de hoge energieprijzen. Samen met de Brusselse en Waalse vereniging vraagt de afdeling OCMW's van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om te komen tot één energiefonds.

Ondanks beloftes van de federale overheid om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de OCMW's, treedt op 1 september het Sociaal Stookoliefonds gewoon opnieuw in werking. De OCMW's hebben van bij de start van het Sociaal Stookoliefonds in 2005 fundamentele bezwaren geuit tegen de principes en werking van dit fonds. OCMW's krijgen een louter uitvoerende taak: berekeningen maken en geld uitdelen. Vorig stookseizoen behandelden de OCMW's tot einde mei 230.979 aanvragen. Tegen minstens 1 uur per dossier komt dit neer op 230.979 uren paperasserij. Echte cliënten moeten wachten omdat het OCMW bezig is met de stookoliepremies, aldus de alarmkreet.

Om tegemoet te komen aan de problematiek van de hoge energieprijzen wensen de OCMW's de samenvoeging van het het Sociaal Stookoliefonds, de Energiefondsen voor Gas en Elektriciteit en het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. De oprichting van één groot energiefonds moet aan OCMW's meer ruimte geven voor dienstverlening op maat van de hulpvrager. (TIP)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud