Onderzoek naar parcours van nieuwkomers

Het Centrum voor Gelijke Kansen start een grootscheeps onderzoek naar het traject dat nieuwkomers in ons land afleggen. "Het migratieverhaal is ruimer dan alleen controleren wie toegang krijgt tot het Belgisch grondgebied." Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het onderzoek Before & After van de Antwerpse universiteit krijgt navolging. In die studie peilt het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) hoe het vreemdelingen verging die in 2000 een permanente verblijfsvergunning kregen dankzij een collectieve regularisatie.

De studie was besteld door het Centrum voor Gelijke Kansen. "Het parlement heeft ons de wettelijke opdracht gegeven de migratiebewegingen in het oog te houden. Migratie is even onafwendbaar als de vergrijzing van de bevolking", zegt directeur Jozef De Witte van het Centrum.

Na de regularisatiecampagne van 2000 volgden individuele regularisaties van vreemdelingen. In 2005, 2006 en 2007 ging het telkens om tienduizend nieuwkomers. Ook hun traject wil het Centrum in kaart brengen. Wetenschappers kregen de opdracht dit onderzoek uit te voeren. Daarna komen de groepen studenten, economische migranten en "gezinsherenigers" aan bod.

De grootscheepse studie zal de overheid helpen uit te maken welke groepen nieuwkomers ze toelaat, om knelpuntberoepen uit te oefenen. (SER)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud