Ontslag regering: Leterme maakt balans op van premierschap

Yves Leterme reageert in een mededeling op het feit dat de koning het ontslag van zijn regering en hemzelf als premier heeft aanvaard. Hij stelt dat hij zich sinds de verkiezingen van 10 juni 2007 ten dienste van alle mensen van ons land heeft ingezet en dankt zijn collega's van de regering voor de goede samenwerking.

Volgens Leterme kan de regering een na negen maanden een gevuld palmares voorleggen. "Ik denk aan het kmo-plan, de nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS, een gecoördineerde aanpak van de fiscale en sociale fraude, een sociaal akkoord met de ambtenaren, afspraken met de energiesector voor een transparante prijsvorming en, vrijdag laatstleden nog, een nieuw vluchtplan voor de luchthaven van Zaventem en het masterplan voor bijkomende gevangeniscellen", aldus de ontslagnemende eerste minister.

Hij wijst er voorts op dat de regering ondanks de internationale financieel-economische crisis die ook België trof, "in een zeer korte tijd heel wat belangrijke beslissingen genomen die de toekomst van Belgische banken veiligstelt". In de periode heeft de regering ook een herstelplan uitgewerkt en dankzij haar bemiddeling is een nieuw interprofessioneel akkoord afgesloten.

Leterme blijft er ten slotte bij dat er op geen enkel ogenblik sprake is geweest van beïnvloeding of van een poging tot belemmering van de rechtsgang. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud