Ontwerp ministerraad int 250 miljoen bij producenten kernenergie

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de inning van 250 miljoen euro regelt ten laste van de producenten van kernenergie. Het bedrag moet nog op de begroting 2008 worden ingeschreven.

Over de 250 miljoen euro die Electrabel en SPE Luminus - de enige producenten van kernenergie in ons land - moeten ophoesten, is de voorbije maanden al veel inkt gevloeid. Maar vrijdag keurde de ministerraad dan toch een ontwerp goed dat de inning wettelijk regelt. Het draagt het kernprovisievennootschap Synatom op het bedrag door te storten aan de overheid. Het geld wordt gehaald uit het fonds dat werd aangelegd om de ontmanteling van de kerncentrales te financieren.

Het gaat echter enkel om een soort voorschot. Bedoeling is dat Electrabel en SPE Luminus het bedrag terugbetalen aan Synatom. Electrabel betaalt normaal gezien 240 miljoen euro, SPE Luminus 10 miljoen.

Het voorontwerp van wet bepaalt ook dat de verplichte bijdrage niet kan worden doorgerekend aan de eindverbruiker. Om dit te kunnen controleren krijgt de Creg - de energiewaakhond van de overheid - in de wettekst ruimere bevoegdheden. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud