Openbaar ministerie vordert schuldigverklaring Lhermitte

Advocaat-generaal Pierre Rans heeft donderdag voor het hof van assisen van Waals-Brabant de schuldigverklaring gevorderd voor Geneviève Lhermitte. Voor de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie is er geen sprake van om de beschuldigde ontoerekeningsvatbaar te verklaren voor haar daden en haar te interneren.

Voor advocaat-generaal Rans dienen de juryleden geen gevolg te geven aan het nieuwe rapport van de gerechtspsychiaters die stelden dat Lhermitte handelde in een staat van zwaar mentaal onevenwicht, waardoor ze niet in staat was haar daden te controleren.

Rans veegde hun rapport van tafel. "Haar beschouwen als onverantwoordelijk, is stellen dat er haar niet de minste ruimte van bewustzijn en wilsbeschikking restte", sprak Rans. Hij wees er op dat de beschuldigde altijd heeft verklaard dat ze zich wilde zelfmoorden en haar kinderen mee de dood wilde innemen.

Voor Rans dwingt een strafrechtelijke straf zich op. In de gevangenis zal Lhermitte eveneens psychiatrische en psychologische verzorging kunnen genieten, naast de ondersteuning van bezoekers, betoogde hij. (TIP)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud