Oud-griffier Brusselse vredegerecht veroordeeld voor belangenneming

De Brusselse correctionele rechtbank heeft woensdag de vroegere hoofdgriffier van het Brusselse vredegerecht van het 2de kanton veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van 9 maanden en een boete van 11.000 euro. De nu 70-jarige vrouw had zich einde jaren '90, begin de jaren 2000 gemengd in het beheer over de goederen van een onbekwaamverklaarde. Daarvoor had ze zelfs haar eigen echtgenoot tot voorlopig bewindvoerder laten aanstellen.

De onbekwaamverklaarde was de dochter van een hoogbejaarde vrouw met wie de griffier een goede relatie had. Naar eigen zeggen wou de griffier de dame een dienst bewijzen en bemoeide ze zich daarom met de voogdij over diens dochter. Daarbij zou ze steeds de belangen van de vrouw en haar hoogbejaarde moeder verdedigd hebben.

Toen de bejaarde overleed, liet de griffier haar echtgenoot tot bewindvoerder benoemen. Dat deed ze volgens de rechtbank om de controle over het vermogen van de overledene te behouden. Het parket beweerde dat de benoeming er kwam na een vervalst verzoekschrift, maar daarvoor zag de rechtbank onvoldoende bewijzen.

Wel oordeelde de rechtbank dat de hoofdgriffier haar boekje was te buiten gegaan en zich schuldig had gemaakt aan belangenneming. Het feit dat haar familie voordeel had gehaald uit de erfenis van de bejaarde vrouw, maakte het alleen erger.

De hoofdgriffier kon haar gang gaan omdat de toenmalige vrederechter heel wat zaken aan haar delegeerde. Toen hij met pensioen ging, maakte zijn opvolgster een einde aan de situatie, waarop de hoofdgriffier met pensioen ging. (COR 230)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud