Advertentie

"Overheid maakt foute keuzes om uitstoot autoverkeer te beperken"

De automobilist wenst dat er maatregelen genomen worden om de schadelijke uitstoot van het verkeer te beperken, maar geeft tegelijkertijd een onvoldoende voor de concrete plannen die de overheid terzake voorlegt. Dat blijkt maandag uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij 400 automobilisten.

Het onderzoek van VAB werd uitgevoerd in januari en wijst uit dat het smogalarm een sterke sensibiliserende rol gespeeld heeft. Tegelijk stelt VAB vast dat dit ruime draagvlak voor milieubeschermende maatregelen weer snel kan verdwijnen, bijvoorbeeld "door de aankondiging of invoering van ondoordachte maatregelen zoals het alternerend rijverbod in Brussel".

Negen op tien automobilisten vinden dat de overheid maatregelen moet nemen om de schadelijke uitstoot van het verkeer te beperken. De automobilist heeft een duidelijke voorkeur voor structurele maatregelen, maar gaat niet akkoord met een reeks aangekondigde maatregelen omwille van onrealistisch, asociaal of discriminerend voor specifieke bevolkingsgroepen. Een andere vaststelling is dat acht op tien automobilisten om een evaluatie en bijsturing van het smogalarm vragen.

Structurele maatregelen die de voorkeur genieten zijn een premie voor wie zijn vervuilende wagen vervangt door een propere en een eenmalige milieutaks op het moment van de aankoop van een wagen die sterk vervuilend is. (SVR)

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud