Overheid recupereert 14 procent van voorgeschoten onderhoudsgeld

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), die onderhoudsgelden voorschiet aan mensen met een laag inkomen, heeft vorig jaar slechts 14 procent van de uitbetaalde voorschotten kunnen recupereren bij de onderhoudsplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers verkreeg van minister van Financiën Didier Reynders.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben omdat de persoon die onderhoudsgeld moet betalen nalaat om dit te doen, kunnen sinds enkele jaren een beroep doen op de DAVO. Die kan het alimentatiegeld voorschieten en het daarna terugvorderen bij de onderhoudsplichtige. Vorig jaar slaagde de dienst er maar in om 14 procent van de uitbetaalde voorschotten terug te vorderen. Toch is er beterschap, want een jaar eerder lukte dat maar voor 6 procent. Voor de oprichting van de DAVO konden enkel de OCMW's voorschotten op alimentatiegeld uitbetalen. Toen lag het percentage van de terugvorderingen maar ergens tussen de drie en de vijf procent. Als mogelijke oplossing voor het probleem schuift het N-VA-Kamerlid het idee naar voor van een rekening-courant per belastingplichtige. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud