Overijse stemt Groen-motie voor deelname aan hoofdstedelijke gemeenschap Brussel weg

De gemeenteraad van Overijse heeft dinsdagavond een motie weggestemd waarin Groen-raadslid Peter Lombaert het schepencollege opriep "actief deel te nemen aan de werking en vergaderingen van de Brusselse hoofdstedelijk gemeenschap" (BHG). Dat Overijse negatief reageert, was niet verrassend. Het schepencollege startte in december een procedure bij het Grondwettelijk Hof om de beslissing tot oprichting van dit orgaan te vernietigen.

BHG is onderdeel van de 1e fase van de 6e staatshervorming die het parlement in juli goedkeurde. Bedoeling van deze "metropolitane gemeenschap", die qua territorium de oude provincie Brabant omvat, is de samenwerking tussen Brussel en het hinterland te versterken. Het heeft momenteel enkel bevoegdheden op vlak van mobiliteit. Zo is overleg verplicht bij plannen om nieuwe op- en afritten op de Brusselse ring aan te leggen of andere te sluiten.

Lombaert wees erop dat nauwe samenwerkingsverbanden tussen Brussel en zijn hinterland bijvoorbeeld op vlak van werk, economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en milieu essentieel en wederzijds voordelig zijn voor elk van de drie gewesten en voor de gemeente Overijse. Hij kreeg dinsdagavond echter enkel de steun van de Franstalige gemeenteraadsleden.

Burgemeester Dirk Brankaer stelde dat Overijse niets tegen overleg heeft. "Er zijn momenteel reeds voldoende structuren om over deze thema's te overleggen. Deze nieuwe structuur voelen wij aan als de prijs die Vlamingen moesten betaling voor de splitsing van BHV. Wat ons ook stoort, is dat we verplicht worden om eraan deel te nemen wat de gemeentelijke autonomie in het gedrang brengt. De provincie is beter geplaatst om aan deze nieuwe overlegstructuur te participeren", aldus Brankaer.

(COR 908)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud