Parlementsvoorzitters zetten licht op groen voor hervorming parlementair pensioen

De Conferentie van de Voorzitters van de Parlementaire Assemblees heeft dinsdag de hervorming van het pensioensysteem voor parlementsleden goedgekeurd. Een parlementslid zal vanaf 30 juni 2014 pas op 62 jaar op pensioen kunnen gaan en van een volledig pensioen kunnen genieten na een mandaat van 36 jaar.

De hervorming is een gevolg van het regeerakkoord dat voorzag dat het systeem van de pensioenen van parlementsleden op termijn in overeenstemming gebracht zou worden met dat van de ambtenaren. Het bereikte akkoord houdt een substantiële besparing in ten opzichte van de huidige regeling.

Een volledige pensioen krijgt men pas na een mandaat van 36 jaar tegen 20 jaar vandaag. In het nieuwe systeem zou van de zittende parlementsleden enkel Herman De Croo (Open Vld) een volledig pensioen krijgen. In 2013 zou ook Serge Kubla (MR) voor een volledig pensioen in aanmerking komen.

De pensioenleeftijd verhoogt van 55 tot 62 jaar. De regeling gaat in 30 juni 2014 - twee jaar vroeger dan de pensioenshervorming voor de ambtenaren, merken de parlementsvoorzitters op. Dat betekent evenwel dat de parlementsleden die ouder zijn dan 55 en 20 jaar parlementslid geweest zijn, toch nog van een volledig pensioen kunnen genieten als ze niet verkozen raken bij de verkiezingen van 2014.

Het pensioen van parlementsleden die een carrière hebben die na 2014 loopt, wordt voor de jaren voordat de hervorming inging berekent op basis van de oude regeling, en voor de jaren nadien volgens de nieuwe berekeningswijze. (KAV)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud