Pedofielen krijgen woonverbod

De Kamer heeft een tweede reeks maatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik goedgekeurd, dat de rechter onder meer toelaat om een woonverbod uit te spreken voor veroordeelde pedofielen.

Het wetsvoorstel regelt ook het probleem van wat moet gebeuren met stukken - zoals dossiers van slachtoffers - waarvan de inbeslagneming nietig werd verklaard, waardoor ze uit het strafdossier werden verwijderd. De raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling kunnen bepalen in welke mate de stukken nog in de strafprocedure mogen worden ingezien en aangewend door een partij. Beide instanties bepalen ook aan wie de stukken moeten worden teruggegeven. Naast het opleggen van een celstraf en een boete, kan een rechter bijkomende maatregelen opleggen, zoals een beroepsverbod.

De Kamer besliste ook nog de inwerkingtreding van de wet die de bevoegdheden van de strafuitvoeringsrechter uitbreidt tot straffen van minder dan drie jaar uit te stellen tot 1 september 2013. Door de budgettaire restricties is het volgens de meerderheid onmogelijk om de rechtszekerheid te garanderen en de wet reeds op 1 september van dit jaar van kracht te laten gaan. Daarom wordt dat met één jaar uitgesteld.

De 85 leden van de meerderheid stemden voor, de 56 oppositiepartijen tegen.

(DTM)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud