Pesten op werk: antipestwet wordt constant geëvalueerd en aangepast

De antipestwet wordt permanent geëvalueerd. In 2007 werd de wet zelfs laagdrempeliger gemaakt door de invoeging van een interne procedure binnen het bedrijf, waarbij de gepeste werknemer na een klacht drie maanden beschermd is. Dat stelde minister van Werk, Joëlle Milquet, bij monde van haar woordvoerder in reactie op de vraag van een evaluatie van de antipestwet.

Door de aanpassing van 2007 kan het slachtoffer van pestgedrag in het bedrijf terecht bij een vertrouwenspersoon of een interne preventieadviseur. Hij of zij geniet van een bescherming van drie maanden vanaf het ogenblik dat een klacht is neergelegd. De adviseur kan een voorstel van oplossing doen, maar indien de zaak na drie maanden nog niet opgelost is, kan het slachtoffer een stapje hoger gaan.

De Inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) kan ook bemiddelen, maar bij het uitblijven van resultaat beschikt de dienst over een injunctierecht en kan ze maatregelen opleggen aan het bedrijf. Indien dat ook niets oplevert, kan de inspectie TWW een proces-verbaal opstellen of naar de arbeidsauditeur stappen. Het slachtoffer zelf kan deze stap ook zetten.

Woordvoerder Benoît Lannoo wijst erop dat het aantal klachten voor pesten op het werk bij de inspectie TWW gedaald is sinds de interne procedure binnen het bedrijf mogelijk is.

Voor minister Milquet is pesten op het werk nog steeds een taboe, waardoor er nog bijkomend gesensibiliseerd worden. De minister wil met TWW kijken of een bijkomende campagne nuttig is.

(AHO)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud